మధ్యప్రదేశ్ గవర్నర్ లాల్జీ టాండన్ మార్చి 16న ట్రస్ట్ ఓటుకు సిద్ధమవాలని సిఎం కమల్ నాథ్‌ను ఆదేశం.