మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కరోనా కలకలం, పెబ్బేరు సంతను రద్దు చేసిన అధికారులు.