మార్చి 31 వరకు తెలంగాణ ప్రజలు ఇళ్ళలొనే ఉండాలి. 1897 చట్టం అమలు. సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటన.