మూగ ప్రాణాలను కాపాడండి: సాహో హీరోయిన్ శ్రద్ధ కపూర్