మైక్రోసాప్ట్ బోర్డ్ నుంచి బిల్‌గేట్స్‌ తప్పుకుంటూ సంచలన నిర్ణయం