యావత్ దేశానికి తెలంగాణ ఆదర్శంగా నిలవాలి. సీఎం కేసీఆర్