రాజస్థాన్, మహారాష్ట్రాల నుంచి భోపాల్ చేరుకున్న కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు.