రెండో ప్ర‌పంచ యుద్ధం త‌ర్వాత ఇప్పుడే భయంకరమైన ప‌రిస్థితులు : ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి