విద్యార్థులు తమ ఇళ్లకు వెళ్లాలని కోవిడ్19 సోకకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం ఆదేశాలు.