విశాఖలో తొలి కరోనా పాజిటివ్ కేసు, ఏపీలో 3కి చేరిన పాజిటివ్ కేసులు.