సోమవారం MP సర్కారు గద్దెనెక్కేది కమల్ నాథేనా లేక కమలమా బల నిరూపణలో తేలనుంది.