స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వాయిదా వేయడంపై పిటిషన్ వేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం.