స్పెయిన్ కరోనా వైరస్ అరికట్టేందుకు మొత్తం విమానాల రాకపోకలు మూసివేత