హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం కరోనా కారణంగా సమావేశాలు, సెమినార్లు, వర్క్‌షాపులు & సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు రద్దు.