౩ రోజుల్లో DAIL 100కు 6.4లక్షల ఫోన్‌ కాల్స్‌: TS డీజీపీ