కరోనా సమయంలో మార్కెట్లు ఫోటోలు…

ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో ఇందిరాగాంధీ మున్సిపాలిటీ స్టేడియంలో కరోనా కట్టడికి తీసుకున్న చర్యలతో రైతు బజార్
లైవ్ ఫోటోలు.. మీ కోసం