ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు మార్చి 28 ప్రారంభం. మార్చి 31న బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టనున్న ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన.