శ్రీ భద్రాచల సీతారాముల వసంతోత్సవం

భద్రాచల శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారికి వసంతోత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు. ఆ దృశ్యాలు మీ కోసం..