ఎరువుల సబ్సిడీకి కేంద్రం ఆమోదం

కేంద్ర మంత్రి వర్గం ఫాస్ఫేటిక్ మరియు పొటాషిక్ (పి&కె) ఎరువులకు 2020-21 సంవత్సరానికి గాను పౌష్టికాధారిత సబ్సిడీ (NBS) ధరల స్థిరీకరణకు నిర్ణయం తీసుకుంది.

ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షత న సమావేశమైన ఆర్థిక వ్యవహారాల సంబంధిత మంత్రివర్గ సంఘం (సిసిఇఎ) ఆమోదం తెలిపింది. అమోనియం ఫాస్ఫేట్ (NP 14:28:0:0) అనే పేరును కలిగిన ఒక కాంప్లెక్స్ ఫర్టిలైజర్ ను NBS పథకంలో చేర్చేందుకు కూడా సిసిఇఎ సమ్మతిని తెలిపింది.

పి&కె ఫర్టిలైజర్లపై సబ్సిడీ విడుదలకు గాను 2020-21 వ సంవత్సరంలో 22,186.55 కోట్ల రూపాయల మేరకు వ్యయం కావచ్చని అంచనా వేయడమైంది. ఎరువుల కంపెనీల కు పి&కె పై సబ్సిడీ ని సిసిఇఎ ఆమోదించిన సబ్సిడీ ధరల మేరకు సమకూర్చడం జరుగుతుంది.

పూర్వరంగం:

ప్రభుత్వం ఎరువులను, అనగా యూరియా మరియు పి&కె ఫర్టిలైజర్ ల తాలూకు 21 గ్రేడుల ను రైతుల కు సబ్సిడైజ్ డ్ ధరల లో ఎరువుల తయారీదారు సంస్థలు/దిగుమతిదారు సంస్థల ద్వారా అందుబాటు లోకి తెస్తున్నది. పి&కె ఫర్టిలైజర్ లపై సబ్సిడీ ని 2010వ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నాటి నుండి ఎన్ బిఎస్ స్కీము యొక్క అధీనం లో ఉంచడమైంది. రైతుల పట్ల స్నేహపూర్వకమైన వైఖరి ని అవలంబించాలన్న తన వైఖరి కి అనుగుణం గా, పి&కె ఫర్టిలైజర్ ల ను రైతుల కు తక్కువ భారం పడే రీతి న అందుబాటు లో ఉండేటట్టు చూడటానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఎగువ న ప్రస్తావించిన రేటుల కు సబ్సిడీ ని ఫర్టిలైజర్ కంపెనీల కు విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఆయా కంపెనీలు ఎరువుల ను రైతుల కు కొద్ది గా చౌక ధర కు లభ్యం అయ్యేటట్టు చేసే అవకాశం ఏర్పడుతుందన్న మాట; ఈ ఏర్పాటే లేకపోతే గనక పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉండేది.