చంద్రబాబు వచ్చాడు ప్రశ్నించాడు..

ఎప్పుడైనా సరే విపత్తులు వచ్చినప్పుడే నాయకత్వ సమర్థత బయటపడుతుంది. కానీ ప్రస్తుతం ఏపీ పరిస్థితి చూస్తే, కరోనా నియంత్రణ చేతకాక ‘కరోనాతో కలిసి జీవించాల్సిందే’ అంటూ పాలకులు చేతులెత్తేసిన పరిస్థితి ఉంది. కరోనా సంగతి ఎలా ఉన్నా ఇక ఎన్నికలు జరిపించాలి అన్న తొందరలో ఉన్నారు పాలకులు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో పౌరులుగా మనమే మన బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి. మన ఊరు-మన వార్డు-మన సమాజాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. ఆరోగ్యంలో ముందు జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ, శారీరక ఆరోగ్యాన్నీ, మానసిక దృఢత్వాన్నీ పెంచుకోవాలి. మనం క్షేమంగా ఉందాం. సమాజాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుదాం అంటూ చంద్రబాబు లేఖను సంధించారు.