వివాహా మహోత్సవంలో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.

విజయవాడ ఏ కన్వెన్షన్ లో జరిగిన బొమ్మదేవర వెంకట సుబ్బారావు కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన ముఖ్యమంత్రి
వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి.