వివాహ వేడుకలో కేసీఆర్

 

బుధవారం ఘట్ కేసర్ మండలం వెంకటపూర్ లో జరిగిన MLC పల్లె రాజేశ్వర రెడ్డి కుమారుడి వివాహానికి హాజరై వధువరులను ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్.