కరోనా కారణంగా హైదరాబాద్ సిటీ శుభ్రము. ఫోటోలు మీకోసం.

హైదరాబాద్ నగరం కరోనా కట్టడిలో భాగంగా ఎలా శుభ్రం చేస్తున్నారు? మంత్రి కేటీఆర్ అలాగే GHMC ఏమి చేస్తోందో  ఆ ఫోటోలు మీ కోసం.