చేతులు శుభ్రంగా కడగాలి

కరోనా కట్టడికి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవాలని చేసి చూపిస్తోన్న ఫోటోలు మీకోసం.