అయిజ, పాలమూరులో కర్ఫ్యూ ఫోటోలు..

తెలంగాణ సరిహద్దు మండలం అయిజలో కర్ఫ్యూ. ఉదయాన్నే నిర్మానుషంగా కనిపిస్తోన్న అయిజ పట్టణం ఫోటోలు ఇక్కడ చూడండి. అలాగే మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో నిర్మానుషమైన రహదారులు ఫోటోలు.

మహాబూబ్ నగర్ పట్టణం ఫోటోలు