పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాల తేదీలు ఖరారు.

??జనవరి 31 నుంచి ప్రారంభంకానున్న పార్లమెంట్ బడ్జెట్ సమావేశాలు.

??జనవరి 31 ఉదయం 11 గంటలకు పార్లమెంట్ ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న రాష్ట్రపతి.

??ఫిబ్రవరి1 న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న కేంద్ర ఆర్ధికమంత్రి నిర్మల సీతారామన్.

??ఏప్రిల్ 3 వరకు కొనసాగనున్న బడ్జెట్ సమావేశాలు

??జనవరి 31 నుంచి ఫిబ్రవరి 11 వరకు, మార్చి 2 నుంచి ఏప్రిల్ 3 వరకు రెండు విడతలుగా జరగనున్న పార్లమెంట్ సమావేశాలు…