ధోని ధనాధన్ బైక్ రైడ్…

క్రికెటర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని కూతురుతో కలిసి బైక్ రైడ్ చేసారు. కరోనాలో క్వారంటైన్ ఉండటమే కాకుండా ఎంతల కుటుంభంతో మమాకై ఈ మహామ్మారి నుంచి భయపడకుండా ఉండాలని ధోని కోరుతున్నారు.