అక్కడ పేలుడు సామగ్రి దొరికింది

బీహార్‌ రాష్ట్రం గయాలోని బరాచాటి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కోలేశ్వరి అటవీ ప్రాంతంలో పేలుడు పదార్థాలు వెలికి తీయబడ్డాయి. పోలీసులు ఈ పేలుడు సామగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.