మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు

మార్కెట్ లో బంగారం, వెండి ధరలు వివిధ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.40,650, విజయవాడలో రూ.42,000, విశాఖపట్నంలో రూ.42,200, ప్రొద్దుటూరులో రూ.41,600, చెన్నైలో రూ.40,610గా ఉంది. ఇక 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం 10 గ్రాముల ధర హైదరాబాదులో రూ.38,730, విజయవాడలో రూ.39,000, విశాఖపట్నంలో రూ.39,000, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,800, చెన్నైలో రూ.38,680గా ఉంది. వెండి కిలో ధర హైదరాబాదులో రూ.35,000, విజయవాడలో రూ.39,000, విశాఖపట్నంలో రూ.37,000, ప్రొద్దుటూరులో రూ.38,500, చెన్నైలో రూ.39,000 వద్ద ముగిసింది.