గూగుల్ డూడుల్ కరోనా సేవకులకు కృతజ్ఞతలు

కరోనావైరస్ మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా చేసిన ప్రయత్నాలకు గూగుల్ శనివారం “కరోనావైరస్ సహాయకులు” అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. గూగుల్ డూడుల్‌ “కరోనా వైరస్ సహాయకులకు ధన్యవాదాలు” అని చదివిన పాప్ అప్‌ను చూడవచ్చు.

కరోనావైరస్ కాలంలో పనిచేస్తున్న వారందరినీ గౌరవించటానికి గూగుల్ ఈ డూడుల్స్ శ్రేణిని నిర్వహిస్తోంది. వారంలో, డూడుల్ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో సహా వివిధ రంగాలలోని ప్రజలకు ప్యాకేజింగ్ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.