ఇండియన్ రైల్వేస్ కరోనా స్పెషల్ సాంగ్..

భారతీయ రైల్వే ఉద్యోగుకు హాల్ ఇండియా అంటూ భారతదేశం భారతీయుల్లారా మళ్ళీ నవ్వుతూ జీవిస్తాం.. హల్ ఇండియా భారత్ కరోనా యుద్ధంలో గెలుస్తుందని గళమెత్తారు. #IndiaFightsCorona