ఇంట్లో చెక్కర,ఉప్పు, నూనె లేదా? మేమున్నాం!

కొవిడ్ -19 లాక్ డౌన్ సమయంలో సామన్య ప్రజానీకానికి చక్కెర, ఉప్పు మరియు వంట నూనెల సరఫరాలో ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు భారతీయ రైల్వే హామీ ఇచ్చింది. ఈ సమయంలో అత్యవసర వస్తువులను వాగన్లలోనికి ఎక్కించడం, రవాణా మరియు దించడం వంటి కార్యక్రమాలు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి.

గత 13 రోజులుగా, 23మార్చి నుండి 4ఏప్రిల్ 2020 నాటికి భారతీయ రైల్వే 1342 వాగన్ల చక్కెర, 958 వాగన్ల ఉప్పు మరియు378 వాగన్ల/ట్యాంకుల(1వాగన్ 58-60 టన్నుల సరుకు కలిగి ఉంటుంది) వంట నూనెలను రవాణా చేసింది.
సరుకు రవాణా, ఎక్కించడం, దించడం వంటి కార్యక్రమాలను అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సునిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. సరుకు ఎక్కించడం, దించడంలో కొన్ని చోట్ల ఎదుర్కొన్న సమస్యలు భారతీయ రైల్వే సమర్థవంతంగాపరిష్కరించింది. ఈ సరుకుల సరఫరాలో ఏదైన సమస్యలు వచ్చినట్లైతే వెంటనే పరిష్కరించడానికి భారతీయ రైల్వే కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో ఎప్పటికప్పుడు కృషి చేస్తున్నది.

కొవిడ్-19 లాక్ డౌన్ సమయంలో సామాన్య ప్రజల వినియోగం కోసం చక్కెర, ఉప్పు మరియు వంట నూనెలను సరఫరా చేసేందుకు భారతీయ రైల్వే విభాగం హామీ ఇచ్చింది.
లాక్ డౌన్ మార్చి23 నుండి 4ఏప్రిల్ 2020 వరకు 1342 వాగన్ల చక్కెర, 958 వాగన్ల ఉప్పు మరియు378 వాగన్ల/టాంకుల వంట నూనెలను భారతీయ రైల్వే రవాణా చేసింది.