భారత సైన్యం అదుపులో JeM టెర్రరిస్ట్.

జమ్మూ-కాశ్మీర్ సోపోర్ లోని బుల్గాంలో Jaish-e-Mohammed (JeM) టెర్రరిస్టును అదుపులోకి తీసుకున్న భారత సైన్యం.