గృహమే స్వర్గసీమ కాజల్ అగర్వాల్

హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ గృహమే స్వర్గసీమ కరోనాపై పోరాటమంటే ఇంట్లో ఉండటమే అని అంటోంది ఈ ముద్దుగుమ్మ కాజల్ అగర్వాల్.