కల్వకుంట్ల కవిత జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన TRS శ్రేణులు అలాగే కల్వకుంట్ల కవిత అభిమానులు.