కశ్మీరీ పండిట్లకు జ్యేష్ఠ అష్టమి శుభాకాంక్షలు

జ్యేష్ఠ అష్టమి సందర్భంగా కశ్మీరీ పండిత్ సముదాయానికి ప్ర‌ధాన మంత్రి న‌రేంద్ర మోదీ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

‘‘చాలా ప్రత్యేకమైన జ్యేష్ఠ అష్టమిని పురస్కరించుకొని ఇవే శుభాకాంక్షలు, ప్రత్యేకించి కశ్మీరీ పండిత్ సముదాయానికి నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. మాత ఖీర్ భవానీ దివ్య దీవెనలతో, ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా, ఆరోగ్యంగా మరియు సమృద్ధంగా ఉందురు గాక’’ అని ప్రధాన మంత్రి తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు.