దీపారాధన ప్రాధాన్యత మీ కోసం…

దీపం ఎందుకు వెలిగించాలి? అసలు మన పూర్వీకులు సనాతన ధర్మంలో దీపానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి కారణాలు ఏంటీ? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే తప్పకుండా చంద్రిక అందిస్తోన్న ఈ వీడియో చూడండి.

ముదిగొండ రాజ చంద్రిక, హైదరాబాద్, తెలంగాణ.