ఉగాది శుభాకాంక్షలు. Newsbazar9.com

https://www.newsbazar9.com/# తెలుగు ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతోంది. కానీ కరోనా కట్టడి మాత్రం మరవొద్దు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నియమ నిబంధనలు అనుసరిస్తూ మన తెలుగు సంవత్సరాది పండుగను జరుపుకుందాం. ???