క్రీడల్లో నీతా అంబానీ అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళ

క్రీడల్లో నీతా అంబానీ అత్యంత శక్తివంతమైన మహిళ

Indian Business Tycoon Mukesh Ambani Wife Nita Ambani features in 10 most influential women in sports.