నో షేక్ హ్యాండ్స్ Only నమస్తే ???

నో షేక్ హ్యాండ్స్ Only నమస్తే ???

ఒరిస్సాలోని పద్మశ్రీ ఇసుక శిల్పి సుదర్శన్ పట్నాయక్ కరోన వైరస్ పై అవగాహన కల్పిస్తూ షేక్ హ్యాండ్స్ ఇవ్వకండి భారతీయ సాంప్రదాయం పద్ధతిలో నమస్కారం చేయాలని
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ బొమ్మను అవిష్కృతం చేశారు.
ప్రపంచంలోని అందరూ భారతీయ సంస్కృతిని గౌరవించి
ఈ పద్దతిని పాటించాలని ప్రచారంలో భాగంగా ఈ ఇసుక శిల్పాన్ని రూపొందించారు.