సింగరేణిలో జనతా కర్ఫ్యూ ఫోటోలు

 

సింగరేణిలో జనతా కర్ఫ్యూ స్వచ్చందంగా పాటించారు. ఫోటోలు మీకోసం.