కరోనా కాలం ఇంట్లోనే మోడీ 3D యోగా మీ కోసం ఫోటోలు…

ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ 3D యోగాసనాలు సోషల్ మీడియాలో అందర్ని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. కరోనా సమయంలో కనీసం కసరత్తులు, యోగాసనాలు ఇంట్లోనే ప్రతి ఒక్కరు చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో ఆ ఫోటోలు మీకోసం…