తెలంగాణాలో 24 గంటల్లో 983 కొత్త కేసులు (మెడికల్ బులెటిన్)